Czy wg. prawa jest to zabronione?

/ 4 odpowiedzi
Ostatnio dużo myślę pod kątem dzierżawy. Wpadłam na pomysł, że jak będę miała wydzierżawionego konia, to wejdzie na niego moja koleżanka (na stęp, kłus), która miała kiedyś duży kontakt z końmi i jeździectwem (była na poziomie początków galopu). Jednak gdy przeczytałam umowę, to zwątpiłam czy w ogóle bym coś takiego mogła zrobić...
Na drugiej stronie umowy dzierżawy:
______________________________________________________________________________________________
§4
Umowa zostaje zawarta na okres ....................... miesięcy. Od dnia.............................
§5
Dzierżawca zobowiązuje się używać konia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i dbać o jego
prawidłowe utrzymanie i stan zdrowia oraz zapewnienie pełnej opieki weterynaryjnej.
§6
Wydanie konia nastąpi w dniu...............................
Dzierżawca jest zobowiązany do ...................................................................................................................... ,
uprawniony do ...................................................................................................................................................
Koń zostaje wydzierżawiony w celu używania go do .......................................................................................
§7
Przy zwrocie konia Dzierżawcy nie służy prawo żądania zwrotu nakładów poniesionych w związku
z ............................................................oraz zwrotu wszelkich kosztów związanych z korzystaniem z
przedmiotu dzierżawy.
§8
1. Bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego Dzierżawca nie może oddać konia osobie trzeciej do
bezpłatnego   używania ani go poddzierżawiać.
2. W razie naruszenia powyższego obowiązku Wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez
zachowania okresów wypowiedzenia.
§9
Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zwróci Wydzierżawiającemu konia w stanie niepogorszonym ponad
zużycie wynikające z normalnej eksploatacji na podstawie postanowień niniejszej umowy i obowiązujących
przepisów prawa_______________________________________________________________________________________________
(Odnoszę się do wytłuszczonego druku) Czy to oznacza, że moja koleżanka nie mogłaby na tego wydzierżawionego konia wsiąść? Czy mogłaby ale za zgodą dzierżawcy?
jestemzlasu


Czego w tym zapisie nie rozumiesz? Bardzo jasny i dość oczywisty, chyba jeden z obowiązkowych zapisów w umowie dzierżawy.Koleżanka nie mogłaby wsiąść bez pisemnej zgody wydzierżawiającego. Tyle. (2015/08/24 18:27)

Honeonna


Żeby wsadzić na konia koleżankę/mamę/brata/kogokolwiek, musisz mieć pisemną zgodę właściciela konia. Tak jak jestemzlasu pisze, to jeden z absolutnie podstawowych i najczęstszych zapisów w umowach. Nie ma odgórnego obowiązku go stosować, ale najczęściej tak się robi lub wręcz zastrzega się, że tylko i wyłącznie jedna osoba ma prawo wsiadać. Zdziwiłabyś się, ilu ludzi pozwala komuś się przejechać i jak to się potem kończy. Ja absolutnie nie wydzierżawiłabym nikomu zwierza bez gwarancji, że zobaczę i ocenię każdą osobę mającą na nim jeździć albo cokolwiek z nim robić. Nie powinnaś Ty ani koleżanka brać tego do siebie, tylko zrozumieć, że właściciele po prostu chcą chronić swoje konie. Przy jakiejś dobrej okazji wystarczy pójść, ładnie poprosić o pisemną zgodę dla koleżanki i zobaczyć, co wyjdzie. Na pewno lepiej tak niż potajemnie ją wsadzać, bo jeśli dojdzie to do właściciela, to cała przygoda z dzierżawą może się zakończyć natychmiast, jak też ta umowa lojalnie ostrzega.  (2015/08/25 00:44)

rumel


Taki zapis wcale nie jest OBOWIĄZKOWY - prawo wcale nie narzuca w przedmiocie dzierżawy takich obowiązków i nie należy taki zapis do esentialia negotii  (elementów obowiązkowych) umowy, to strony je kształtują. Ty natomiast podpisując umowę bierzesz na siebie obowiązki z niej wynikające. Jak to zmienić? Porozmawiaj z właścicielem konia, czy jest skłonny do modyfikacji tego zapisu - jeżeli tak - napisz do mnie na priva to Ci pomogę dograć treść. Zapewniam Cię, że da się zrobić tak, że obie strony będą czuły się bezpieczne. Treść cytowanej umowy to bardzo często efekt pracy na szablonach,które nie są negocjowane tak jakby ludzie stracili umiejętność pisania i mówienia... (2015/09/30 15:42)

jagodna


Autorka tematu chyba poszukiwała tłumacza z polskiego na polski ;) Zapis jest oczywisty. Porozmawiaj z właścicielem konia czy wyraża zgodę aby Twoja koleżanka mogła wsiąść na konia ale nie oczekuj że się zgodzi- ma pełne prawo ci odmówić. (2015/10/02 13:45)